Školní rok 2016 / 2017 je v plném proudu

V letošním školním roce navštěvuje naši školu 50 žáků. Vyučujeme ve III. třídách. Do 1. ročníku nastoupilo 11 prvňáčků a jejich třídní učitelkou je ředitelka školy Mgr. Soňa Trávníčková. II. třídu navštěvují společně žáci 2. a 4. ročníku v celkovém počtu 19 dětí a jejich třídní učitelkou je Mgr. Hana Ševčíková. Ve třídě pracuje s podporou asistentky pedagoga Radkou Pospíšilovou. III. třídu tvoří žáci 3. a 5. ročníku v celkovém počtu 20 dětí. Třídní učitelkou je Mgr. Petra Žvátorová, která se k nám vrátila po mateřské dovolené. Školní družina má celkovou kapacitu 30 dětí a vychovatelkou je zde Pavlína Knobová.

Všem žákům i jejich pedagogům přejeme úspěšný školní rok 2016/2017.

Noc kostelů

V pátek 10.6. 2016 v kostele sv. Vavřince v Nové Hradečné od 18.00 hodin vystoupí naše děti se svým programem na Noci kostelů. Součástí této akce bude i slavnostní vernisáž výtvarných prací  žáků naší školy v Galerii ve věži. Na všechny přítomné čeká zajímavý doprovodný program.

Srdečně zveme!Noc kostelů aktiv final 2